Kent Nanotek Futura Cigarettes

Kent Nanotek Futura

Price $19.26 per carton

Buy Now

Kent Nanotek Futura
Box Type Slims Box
Packs 10
Cigarettes 200
Tar 7 mg
Nicotine 0.6 mg

View more Kent cigarettes
• Kent HD Futura
• Kent HD Infina
• Kent HD Neo
• Kent Nanotek Infina
• Kent Nanotek Neo

RSS